Xwatch – Thẩm định đồng hồ thật giả: Chặng đường 2 năm nhìn lại

Vì sứ mệnh chống hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người tiêu dùng, nêu cao khẩu hiệu ” Bài trừ gian thương – Vì một thị trường đồng hồ sạch”, XWatch tiên phong tổ chức chương trình ” Thẩm định đồng hồ thật giả“. Mở màn từ cuối năm 2015 với chiến dịch xuất kích…

Read More