Đồng hồ đeo tay Citizen – “ROBIN HOOD” trong giới đồng hồ

Robin Hood và Citizen, cả hai cùng chung một lý tưởng, giúp đỡ mọi người trong xã hội. Robin Hood cướp của người giàu chia cho người nghèo, thì Citizen lại ra đời để mang những chiếc đồng hồ, phụ kiện xa xỉ, đến tay những người dùng bình dân nhất. Vậy chất lượng và…

Read More